Strona główna  
Wycena
nieruchomości
Świadectwa
energetyczne
Referencje
Dokumenty
O nas
Kontakt
 


.
Przedsięiorstwo Wielobranżoweistnieje od 1992 r.

Oferujemy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków.


Właścicielem firmy oraz głównym rzeczoznawcą jest

mgr inż Maria Leszczyńka


posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości
nr 2774
nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
uprawnienia budowlane nr St-108/88, absolwentka Politechniki Warszawskiej.
Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc? Majątkowych.

Posiadamy polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej rzeczoznawcy majątkowego wystawioną przez PZU S.A.


Nasi rzeczoznawcy posiadają certyfikaty potwierdzajce odbycie
kursów dot. wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności (kredytów)
wydasne przez Związek Banków Polskich oraz Polską Federacja
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych


W swojej działalności P.W. "Lemar" współpracuje rónież z innymi
rzeczoznawcami majątkowymi oraz specjalistami.

Wybrane odbyte szkolenia w zakresie wyceny nieruchomości:
- Szacowanie Nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Bank PEKAO S.A.
- Wycena dla celów kredytu hipotecznego ze szczególnym uwzględnieniem
  praktycznych aspektów określania bankowo - hipotecznej wartości
  nieruchomości Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego
- Wybrane Zagadnienia z wyceny nieruchomości na terenach
  zurbanizowanych i niezurbanizowanych Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
  Wyceny Nieruchomości
- Wycena nieruchomości metodą dochodową i inwestycyjną
  wycena budynków i lokali Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii
- Regularne szkolenia w Warszawskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców
  Majątkowych - Studium Podyplomowe Wycena Nieruchomości
  Politechnika Warszawska Wydzia?Geodezji i Kartografii

Regulamin                                                                                                                                                                               
Wycena nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy, Operat szacunkowy, Wycena nieruchomosci, Rzeczoznawca Majatowy
Świadectwo charakterystyki energetycznej, Świadectwo energetyczne,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej, Swiadectwo energetyczne
Rzeczoznawca Majątkowy Warszawa, Wycena nieruchomości Warszawa