Strona główna  
Wycena
nieruchomości
Świadectwa
energetyczne
Referencje
Dokumenty
O nas
Kontakt
 


.
Przykładowe dokumenty wymagane do wyceny


Lokal - nieruchomość lokalowa
- numer księgi wieczystej
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

Lokal - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- numer księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

Lokal w budowie
- umowa deweloperska
Nieruchomość zabudowana
- wypis z rejestru gruntów
- wypis z kartoteki budynków
- numer księgi wieczystej
- mapa działki
- pozwolenie użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub decyzja o podatku od nieruchomości
- fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku (np. rzuty)
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

Nieruchomość zabudowana (budynek w budowie)
- wypis z rejestru gruntów
- wyrys z mapy ewidencyjnej (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)
- numer księgi wieczystej
- pozwolenie na budowę
- zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)

Działka niezabudowana
- wypis z rejestru gruntów
- wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej/zasadniczej
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli zostały wydane)
- numer księgi wieczystej
- kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
- podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)


Regulamin                                                                                                                                                                               
Wycena nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy, Operat szacunkowy, Wycena nieruchomosci, Rzeczoznawca Majatowy
Świadectwo charakterystyki energetycznej, Świadectwo energetyczne,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej, Swiadectwo energetyczne
Rzeczoznawca Majątkowy Warszawa, Wycena nieruchomości Warszawa